Τερματισμό της εκμετάλλευσης και άρση της αδικίας από τους ασυνεπείς ενοικιαστές η στόχευση της περί Ενοικοστασίου πρότασης Νόμου

Η Δημοκρατία σε μια προσπάθεια στήριξης και αποφυγής εκμετάλλευσης των ενοικιαστών, ψήφισε μετά το 1974 την Περί Ενοικιοστασίου Νομοθεσία.
Έκτοτε όχι μόνο έχουν αλλάξει τα δεδομένα και οι συνθήκες, αλλά δυστυχώς μεγάλος αριθμός ενοικιαστών εκμεταλλεύονται τις αδυναμίες της συγκεκριμένης Νομοθεσίας, δημιουργώντας άδικες στρεβλώσεις.
Ο Δημοκρατικός Συναγερμός θέλοντας να άρει την αδικία που συντελείται από τους συγκεκριμένους ενοικιαστές, προχώρησε στη κατάθεση πρότασης Νόμου με την οποία αφενός μεν επισπεύδεται η διαδικασία επίδοσης και εξέτασης των αιτήσεων ενώπιον του δικαστηρίου και αφετέρου μεταφέρεται το βάρος της απόδειξης στον ενοικιαστή σε αντίθεση με ότι συνέβαινε μέχρι σήμερα.
Μέσα από την πολύμηνη συζήτηση και διαβούλευση στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, ως οι εισηγητές της πρότασης αποδεκτήκαμε αρκετές από τις επιφυλάξεις που κατατέθηκαν είτε από τον Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, είτε από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, ενώ υιοθετήσαμε επισημάνσεις της Προέδρου του Δικαστηρίου Ελέγχου Ενοικιάσεων απλά και μόνο γιατί ζητούμενο είναι να ψηφιστεί μια δίκαιη Νομοθεσία χωρίς διακρίσεις και αντισυνταγματικές πρόνοιες.
Θέλουμε να ελπίζουμε ότι οι πολιτικές δυνάμεις αναγνωρίζοντας την αδικία που σήμερα συντελείται θα υπερψηφίσουν την διαμορφωμένη μέσα από τις δημοκρατικές διαδικασίες πρόταση Νόμου, ώστε να τερματιστεί η εκμετάλλευση εκείνων των ιδιοκτητών που είχαν την ατυχία να συμβληθούν με ενοικιαστές που δεν πληρούν τις υποχρεώσεις τους.
Πρέπει να γίνει αντιληπτό από όσους πιθανόν να προβληματίζονται, ότι η πρόταση Νόμου δεν στοχοποιεί τους συνεπείς ενοικιαστές παρά μόνο όσους εκμεταλλεύονται τις αδυναμίες του συστήματος.
Όπως δεν είναι όλοι οι ενοικιαστές συνεπείς και στην απέναντι πλευρά δεν είναι όλοι οι ιδιοκτήτες χιλιούχοι. Υπάρχουν και εκείνοι οι ιδιοκτήτες που έχουν απόλυτη ανάγκη την αξιοποίηση της περιουσίας τους και χρειάζονται το εισόδημα του ενοικίου για τα προς το ζείν και όχι το εύ ζείν.

 

  30η Οκτωβρίου 2019