Συνδιάσκεψη Προέδρων και Μελών Κοινοτικών Συμβούλων ΔΗΣΥ

Πραγματοποιήθηκε στην παρουσία του Προέδρου του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου, η 2η παγκύπρια συνδιάσκεψη του ΔΗΣΥ για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Κατά τη συνδιάσκεψη, στην οποία παρευρέθηκαν οι Προέδροι και τα Μέλη των Κοινοτικών Συμβουλίων του ΔΗΣΥ, ο Αντιπρόεδρος του Κόμματος Νίκος Νουρής, στον οποίο έχει ανατεθεί η πολιτική αρμοδιότητα για το θέμα, ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για τις σκέψεις που έχουν κατατεθεί ενώ ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνος Πετρίδης παρουσίασε τις εισηγήσεις της κυβέρνησης τόσο για την προωθούμενη μεταρρύθμιση των Δήμων αλλά και για την περεταίρω αναβάθμιση των κοινοτικών αρχών.

Μέσα από την εποικοδομητική συζήτηση που ακολούθησε, δόθηκαν διευκρινίσεις, απαντήθηκαν προβληματισμοί και επιβεβαιώθηκε η θέση και αποφασιστικότητα του Δημοκρατικού Συναγερμού για την αναγκαιότητα να προχωρήσει η ουσιαστική αναβάθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μέσω της παραχώρησης αυξημένων αρμοδιοτήτων, εξουσιών και πόρων στις τοπικές αρχές.

Στόχος και σκοπός είναι η αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και η απονομή εξουσιών σε νέες αυτόνομες, οικονομικά βιώσιμες τοπικές αρχές, με δυνατότητες προσφοράς ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες στο χαμηλότερο δυνατό κόστος. Επίκεντρο της συζήτησης αποτέλεσε το πλαίσιο αρμοδιοτήτων που η Κυβέρνηση θέλει να αποδώσει στις νέες νομικές οντότητες, μέσα από την παράλληλη διατήρηση των τοπωνυμιών και των γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων. Οι παρεμβάσεις που έγιναν αφορούσαν κυρίως το προβληματικό υφιστάμενο καθεστώς μέσα από το οποίο οι εκλελεγμένοι εκπρόσωποι στις κοινότητες, αδυνατούν να υλοποιήσουν το όραμα τους και καθίστανται δέσμιοι του κεντρικού κράτους και των επαρχιακών διοικήσεων.

Ουσιαστική και σχεδόν καθολική ήταν επίσης η απαίτηση των Κοινοταρχών για πιο δραστικές αποφάσεις και κυρίως για την προώθηση της δημιουργίας αγροτικών δήμων στους οποίους να περιλαμβάνονται αυξημένος αριθμός κοινοτήτων, με βάση και τις υφιστάμενες συνεργασίες που τρέχουν σε επίπεδο συμπλεγματοποίησης υπηρεσιών.

Λευκωσία, 26 Ιανουαρίου 2019