Βασική παράμετρο των αρμοδιοτήτων των βουλευτών, αποτελεί και η υποβολή προτάσεων νόμου για διάφορα θέματα που αφορούν τους πολίτες και την κοινωνία ευρύτερα. Οι προτάσεις νόμου εξετάζονται από τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές και παραπέμπονται στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση ώστε να καταστούν νομοθεσίες της Δημοκρατίας.

Κατά την προηγούμενη και την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο, ο Νίκος Νουρής κατέθεσε τις πιο κάτω προτάσεις νόμου:

Τροποποίηση του Περί Ενοικιοστασίου Νόμου
3 Σεπτεμβρίου 2018 Η πιο κάτω πρόταση νόμου που αφορά την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών που προνοούνται στον Περί
Read more.
Πρόταση νόμου που τροποποιεί τον Περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμο
ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 224. /1960. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται
Read more.
Πρόταση Νόμου που τροποποιεί τον Περί Δημοσίων Οδών Νόμο
Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 83. Α2/1960. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δημοσίων Οδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013
Read more.
Πρόταση νόμου που τροποποιεί τον Περί Δήμων Νόμο
Συνοπτικός τίτλος. 111 του 1985 1 του 1986 8 του 1986 25 του 1986 39 του 1986 50 του 1986
Read more.