“Ενημερώσου σωστά για το ΓΕΣΥ – Απαντούμε στα ερωτήματά σας” (Πρόσκληση)