Δελτίο Τύπου – Στεγαστική Πολιτική

Οι σημερινές κυβερνητικές εξαγγελίες για τη νέα στεγαστική πολιτική, συνιστούν μια ολιστική προσέγγιση μιας χρόνιας παθογένειας και ενός διαχρονικού ελλείματος του κυπριακού κράτους. Τα εξαγγελθέντα μέτρα μεταξύ άλλων στοχεύουν στην αντιμετώπιση σειράς προβλημάτων όπως την έλλειψη κτιριακού αποθέματος, την αδυναμία παραχώρησης δανεισμού, την αύξηση των ενοικίων αλλά και της αυξημένης ζήτησης στέγης λόγω της κατακόρυφης αύξησης του αριθμού των φοιτητών.

Σήμερα εξαγγέλθηκαν στοχευμένες πολιτικές και όχι λαϊκίστικα και περιστασιακά μέτρα. Παρουσιάστηκε το όραμα της κυβέρνησης με το οποίο αντιμετωπίζονται τα προβλήματα της στέγασης, της αντιμετώπισης της αύξησης των ενοικίων αλλά και της αναγκαιότητας στήριξης των ανθρώπων της υπαίθρου και της αντιμετώπισης της αστυφιλίας. Πιο συγκεκριμένα:

  1. Δίνονται κίνητρα αυξημένου συντελεστή δόμησης σε νεοανεγειρόμενα κτίρια με αντισταθμιστική απόδοση ετοιμοπαράδοτων μονάδων στον ΚΟΑΓ ώστε αυτές να παραχωρηθούν στη βάση κριτηρίων σε δικαιούχους του ΚΟΑΓ δίνεται διέξοδος σε χιλιάδες πολίτες που ψάχνουν ιδιόκτητη στέγη.
  2. Για την αντιμετώπιση του ελλείματος σε μονάδες για ενοικίαση, επίσης παραχωρούνται κίνητρα για τη δημιουργία πρόσθετων μονάδων που θα προορίζονται για ενοικίαση ώστε να αυξηθεί η προσφορά με συνεπακόλουθο τη μείωση των ενοικίων.
  3. Με την εξαγγελία των νέων στοχευμένων στεγαστικών σχεδίων στις ορεινές, στις ακριτικές περιοχές αλλά και προς τους εκτοπισθέντες στοχεύουμε στην πρόσθετη στήριξη αυτών των κοινωνικών ομάδων ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα απόκτησης ιδιόκτητης στέγης με τους πλέον ευνοϊκούς όρους. Μεταξύ άλλων παραχωρείται εφ΄απαξ ποσό που κυμαίνεται ανάλογα με την σύνθεση της οικογένειας από 20,000 μέχρι και 40,000 ευρώ.
  4. Η άμεση υλοποίηση του προγράμματος δημιουργίας οικιστικών μονάδων από τον ΚΟΑΓ, αποσκοπεί στην παράδοση μέχρι το 2021, 63 νέων μονάδων και μέχρι το 2023 άλλων 108. Όλες οι νεοανεγερθείσες μονάδες θα παραχωρούνται σε δικαιούχους του ΚΟΑΓ στη βάση συγκεκριμένων, διάφανων, αλλά κυρίως απλοποιημένων διαδικασιών αποτέλεσμα της αλλαγής του τρόπου λειτουργίας του ΚΟΑΓ.
  5. Πρόσθετα εφαρμόζεται ήδη και η αύξηση της επιδότησης του ενοικίου σε εκτοπισθέντες με το ύψος της οποίας να φτάνει συνολικά το 25% από 1/1/2019.
  6. Αναγνωρίζοντας ότι υφίσταται αναγκαιότητα στην συντήρηση υφιστάμενων οικιστικών υποστατικών, ιδιαίτερα σε προσφυγικούς συνοικισμούς εκπονήθηκαν και εφαρμόζονται άμεσα σειρά σχεδίων αναδόμησης, επιδιόρθωσης και διαχείρισης πολυκατοικιών σε κυβερνητικούς οικισμούς, αλλά και προσθήκης ανελκυστήρων σε υφιστάμενες πολυκατοικίες επίσης σε κυβερνητικούς οικισμούς.
  7. Στα μέτρα ενίσχυσης της στεγαστικής πολιτικής εντάσσεται και η σοβαρότατη ενίσχυση του ΚΟΑΓ με ετήσιο εκτιμημένο έσοδο πέραν των 52 εκατομμυρίων ευρώ που θα προέρχεται από τις πολιτογραφήσεις και θα αξιοποιείται από τον Οργανισμό αλλά και την Κυβέρνηση για τις ανάγκες της στέγασης.

Η κυβέρνηση, μακριά από προχειρότητες και λαϊκίστικες προσεγγίσεις σε απόλυτη εναρμόνιση με τις Ευρωπαϊκές πολιτικές στέγασης του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, δείχνει εκ νέου πως ένα σύγχρονο Ευρωπαϊκό κράτος δίνει δυνατότητες στέγασης των πολιτών του, στα πλαίσια πάντα των οικονομικών δυνατοτήτων του.

Ξοδεύουμε στη βάση των δυνατοτήτων μας, χωρίς όμως να αφήνουμε κανένα άστεγο στο δρόμο.

Οι αστόχευτες και ανεύθυνες πολιτικές στέγασης της προηγούμενης διακυβέρνησης που αντί βοήθειας και στήριξης δημιούργησαν Μη εξυπηρετούμενα Δάνεια για πολλούς δικαιούχους αποτελούν οριστικά παρελθόν.

Εμείς προχωρούμε μπροστά και δεν γυρίζουμε πίσω.

 

Λευκωσία, 17 Μαΐου 2019